Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Chorób Świń

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

"Choroby świń o dużym znaczeniu ekonomicznym na tle sytuacji epizootycznej związanej z ASF"/
"Swine diseases of high economic importance in the background of African swine fever epizootic situation"

6-7 czerwiec 2019 r.

Copyright 2019 © PIWet.