Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Chorób Świń

XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowa

"Najnowsze doniesienia naukowe oraz praktyczne podejście do zwalczania czynników zakaźnych u świń wpływających na opłacalność produkcji"/
"Recent scientific reports and practical approach in eradication of infectious agents in pigs influencing production profitability"

25-26 czerwiec 2020 r.

Copyright 2019 © PIWet.