Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Chorób Świń

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

"Choroby świń o dużym znaczeniu ekonomicznym na tle sytuacji epizootycznej związanej z ASF"/
"Swine diseases of high economic importance in the background of African swine fever epizootic situation"

6-7 czerwiec 2019 r.

Strona główna
Informacje:
mgr Anna Rakowska
tel.(81) 889 31 20
fax: (81) 889 33 46
e-mail: 
 
GALERIE
2017
GALERIE
2016  2015  2014
GALERIE
2011  2012  2013
OFERTA USŁUG
ZCHS
GALERIE
2008  2009 2010
WSPÓŁPRACA
Z ZCHS

40 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH

Szanowni Państwo,

Zapraszam na Międzynarodową Konferencję Naukową, która odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2019 r., poświęconą przede wszystkim zdrowotnym problemom w chowie świń. Konferencja jest dedykowana zarówno hodowcom, lekarzom weterynarii oraz producentom środków wspomagających bioasekurację.

Prawie od pięciu lat najważniejszym problemem w produkcji trzody chlewnej w Polsce jest bez wątpienia afrykański pomór świń (ASF). Mimo wielu różnokierunkowych działań sytuacja epizootyczna kraju w zakresie szerzenia się ASF, przede wszystkim w populacji dzików, konsekwentnie ulega pogorszeniu. Z tego powodu najwięcej czasu na konferencji poświęcimy temu zagadnieniu, koncentrując się na jedynym skutecznym sposobie ochrony stad świń przed ASF - bioasekuracji. Nie zapominamy też o innych wpływających na efektywność produkcji chorobach, głównie PRRS i grypie.

Z poważaniem,

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Grzegorz Woźniakowski prof. nadzw. Licznik 25909

Copyright 2019 © PIWet.